Wie ben ik?

In mijn zoektocht naar wat ik wilde gaan doen in mijn leven, kwamen er telkens een paar kernwoorden naar boven: “betekenis willen geven” en “hulp willen bieden op belangrijke gebieden”. Voor mij zijn dit het persoonlijk welzijn en het welzijn in relaties.

Ik ben gestart als maatschappelijk werkende. In die periode heb ik gezien en geleerd hoe belangrijk de omgeving en dus relaties voor het welzijn van mensen zijn. Mensen zijn geneigd hun problemen op zichzelf betrekken. “Dit is helemaal van mij. Dit ligt aan mij.

Als maatschappelijk werker, werk je vaak individueel met cliënten. Ik probeerde met de client de problemen in de context van hun omgeving te zien, de hele situatie waar ze in zitten. Door dat te doen, kan je het probleem wat breder maken. Alles kan invloed hebben op de huidige situatie, werk, relaties maar ook het verleden. Als je het bredere geheel ziet, dan zie je dat het niet alleen aan jou ligt. Er spelen veel factoren mee.