Relatietherapie

Wanneer bijvoorbeeld:
- conflicten niet opgelost lijken te worden in je relatie
- je uit elkaar gegroeid lijkt; ´je begrijpt elkaar niet meer´
- iemand is vreemdgegaan
- intimiteit minder wordt
- je bang bent voor echtscheiding
kan relatietherapie een oplossing bieden.

In elke relatie zijn er soms problemen of spanningen. Dat is normaal. Over het algemeen kunt je dat zelf, eventueel met behulp van uw partner of vrienden en familie oplossen. Maar soms lukt dit niet en worden de problemen en spanningen te groot. Relatietherapie biedt dan een goede mogelijkheid om te leren hoe met deze problemen om te gaan en tot oplossingen te komen. Het evenwicht binnen de relatie kan dan hersteld worden, zodat je in de toekomst weer samen je problemen de baas kan. Ik werk onder andere met de eft methode (emotioneel focused therapy), deze methode wordt vaak door echtparen als erg helpend ervaren.