Kwaliteit

Daarnaast ben ik lid bij het NVPA. Het NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het NVPA onderschrijft de kwaliteitseisen zoals die door cliënten- en consumenten organisaties opgesteld zijn. Als beroepsvereniging nemen zij deel aan het jaarlijkse onderzoek door de consumentenbond. Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA –leden aan gehouden zijn. De uitvoering van dit Klachtrecht is in handen gegeven aan een onafhankelijke Klachtencommissie. Bij de NVPA is de brochure ‘NVPA-Klachtrecht’ gratis verkrijgbaar.

Belangrijke rechten voor clienten zijn:

- recht op informatie
- recht op geheimhouding van je gegevens
- recht op inzage van je dossier.

Bovendien ben ik geregistreerd EFT therapeut