Kwaliteit

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mayputs@relatie-engezinstherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer [BSN] zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Deze praktijk is geregistreerd bij de NVRG. De NVRG waarborgt specifiek de kwaliteit van de beroepsuitoefening van relatie- en gezinstherapeuten.