Gezinstherapie

- Wanneer bijvoorbeeld conflicten in het gezin niet opgelost lijken te worden
- Je het gevoel hebt dat je elkaar niet begrijpt
- Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, echtscheiding of verlies

In dit soort situaties kan gezinstherapie een oplossing bieden. In de gesprekken kijken we naar de verschillende patronen in de omgang met elkaar, en is er ruimte voor ieders ,gezinsverhaal'.